• Czwartek, 18 Kwiecień 2024, imieniny Apoloniusza, Bogusławy, Go?cisławy
 
 

Regionalny rynek pracy

Na koniec 2015 r. poziom bezrobocia w Bielsku-Białej wyniósł 4,4 proc., a w całym powiecie bielskim – 7,3 proc. Z kolei w skali całego województwa śląskiego bezrobocie wyniosło – 8,2 proc., z kolei w Polsce – 9,8 proc.

Leszek Stokłosa, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej wyjaśnia, że trudno wskazać jednoznacznie, jakie zawody są dziś najbardziej poszukiwane wśród pracodawców. – Obserwujemy, że znacznie trudniej o pracę w administracji, łatwiej dla przeciwwagi znaleźć zatrudnienie na stanowiskach robotniczych, a więc do pracy typowo fizycznej, gdzie jest sporo ofert, ale nie ma na nie chętnych – dodaje.

Dyrektor Leszek Stokłosa podpowiada, że pracodawcy mogą skorzystać z jednej z wielu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, jakie oferują urzędy pracy. Do najbardziej efektywnych należy organizacja staży, niezmiennie cieszących się bardzo dużą popularnością. Co ważne, taki staż można zorganizować zarówno na wniosek pracodawcy jak i z inicjatywy samego bezrobotnego.

Ważnym narzędziem, ułatwiającym pracodawcom zatrudnienie osób z rejestru urzędu pracy, są szkolenia najczęściej organizowane na wniosek bezrobotnych. W roku 2015 z takiej formy skorzystało 158 osób. Największym zainteresowaniem osób bezrobotnych cieszyły się szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych połączone z obsługą programów do fakturowania oraz szkolenia z zakresu obsługi wózków podnośnikowych. Dodatkowe kwalifikacje bezrobotni uzyskali również na szkoleniach dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz obsługi sprzętu ciężkiego. Przy finansowaniu szkoleń Urząd bierze pod uwagę potrzeby rynku pracy, pożądane przez pracodawców umiejętności czy kwalifikacje, identyfikowane we współpracy z przedsiębiorcami.

Należy pamiętać, że Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje efektywność wydatkowania środków na aktywizację. Już przy okazji zawierania umowy o organizację stażu wymaga, by bezpośrednio po aktywizacji pracodawca zatrudnił absolwenta stażu co najmniej na okres od jednego do trzech miesięcy. – Ta forma współpracy wygląda dosyć obiecująco. Rzadko zdarza się bowiem, aby stażysta nie spełniał oczekiwań pracodawcy i nie powrócił na rynek pracy – wyjaśnia dyrektor Stokłosa.

Do organizowanych form przeciwdziałania bezrobociu, które pracodawcy mogą wykorzystywać, należą ponadto prace interwencyjne. Bielski Powiatowy Urząd Pracy w porozumieniu z Gminami organizuje ponadto roboty publiczne oraz prace społecznie użyteczne, udziela również dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, refunduje także tworzone u pracodawców miejsca pracy.

W 2015 r. ze wsparcia finansowego, w ramach różnych form aktywizacji, skorzystało łącznie 1718 bezrobotnych.

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.